Закон України «Про ринок електричної енергії України» прийнято Верховною Радою України в другому читанні

Основною метою законопроекту є забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, мінімізації витрат на послуги постачання електричної енергії шляхом визначення на законодавчому рівні організаційної структури та принципів функціонування ринку електричної енергії, основних засад та передумов його реформування.

Законопроект передбачає організацію ринку електричної енергії з наступних складових:

 • двосторонні договори;
 • ринок «на добу наперед»;
 • внутрішньодобовий ринок
 • балансуючий ринок;
 • ринок допоміжних послуг;
 • роздрібний ринок.

При цьому, законопроектом передбачено, що основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та взаємовідносин між ними регулюються нормативно-правовими актами, які регламентують його впровадження, зокрема:

 • правилами ринку, які, в тому числі, визначають правила функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг;
 • правилами ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку;
 • кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу;
 • кодексом комерційного обліку;
 • правилами постачання електричної енергії  споживачам

Додатково до  структури сегментів ринку, передбаченої Законом України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» законопроектом пропонується впровадити новий організований сегмент ринку – внутрішньодобовий ринок, на якому виникають відносини між учасниками такого ринку та оператором ринку щодо купівлі-продажу електричної енергії безпосередньо у межах доби фізичного постачання електричної енергії задля зменшення відхилень фактичного виробництва/споживання від заявленого на ринку «на добу наперед».

Законопроект також доповнює перелік учасників ринку новим учасником – трейдером, яким може бути будь-який суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електричної енергії виключно з метою її перепродажу, крім продажу споживачу.

Трейдери здійснюватимуть купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми (прямими) договорами або на ринку «на добу наперед» чи внутрішньодобовому ринку. Існування трейдерів на ринку електричної енергії має позитивно вплинути на ліквідність ринку та сприятиме обмеженню значних коливань цін на ринку.

Крім цього, законопроектом запроваджується система спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

До спеціальних обов’язків відносяться, зокрема:

 • купівля електричної енергії за «зеленим» тарифом;
 • надання універсальних послуг;
 • виконання функцій постачальника «останньої» надії;
 • сплата компенсаційних платежів;
 • надання допоміжних послуг за встановленою Регулятором ціною, у випадках, передбачених цим актом.

Спеціальні обов’язки, покладаються Кабінетом Міністрів України чи Регулятором на учасників ринку, при цьому вони мають бути чітко визначеними, прозорими, недискримінаційними та мати тимчасовий характер.

Також Прикінцевими положеннями передбачено, що Кабінет Міністрів України приймає рішення про тимчасову підтримку окремих теплоелектроцентралей для проведення їх реконструкції. При цьому, рішення щодо запровадження підтримки для кожної окремої теплоелектроцентралі приймається за наступних умов:

 • вищої за ринкову ціну собівартості виробництва електричної енергії теплоелектроцентраллю без проведення реконструкції;
 • відсутності альтернативних джерел теплової енергії  на території теплопостачання теплоелектроцентралі;
 • наявності техніко-економічного обґрунтування щодо доцільності реконструкції у порівнянні із будівництвом нових альтернативних джерел теплопостачання.

Законопроект передбачає повне виконання вимог Третього енергетичного пакету ЄС щодо юридичного та організаційного відокремлення діяльності з  розподілу та передачі електричної енергії від інших видів діяльності, що є умовою для запровадження економічної конкуренції на ринку електричної енергії. Залежно від відокремлення діяльності з передачі чи розподілу електричної енергії, законопроект передбачає наступні умови:

 • юридичне та організаційне відокремлення операторів систем розподілу в частині здійснення функцій з розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та електропостачальників в частині постачання електричної енергії від діючих суб’єктів господарювання (обленерго), що на даний час поєднують діяльність з розподілу та постачання електричної енергії (має відбутись протягом вісімнадцяти місяців з моменту опублікування Закону). Законопроект не обмежує суб’єктів ринку у виборі способу відокремлення.
 • відокремлення оператора системи передачі, що здійснюється за обраною моделлю відокремлення за правом власності (ownership unbundling), яка передбачена  Директивою 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС. За даною моделлю відокремлення, оператор системи передачі є окремою незалежною юридичною особою, що не може входити до складу вертикально-інтегрованого суб’єкта, який здійснює діяльність з виробництва, розподілу, постачання, чи виконувати трейдерську діяльність, а всі об’єкти системи передачі належать на праві власності оператору системи передачі.

Відповідно до законопроекту, відокремлення оператора системи передачі здійснюється в 2 етапи:

 1. корпоратизація діючого підприємства, що здійснює диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;
 2. проведення процедури сертифікації, яка чітко регулюється законопроектом, та отримання нової ліцензії оператора системи передачі.

Відповідно до рекомендацій Секретаріату Енергетичного Співтовариства законопроектом впроваджується новий механізм підтримки виробників електричної енергії за «зеленим» тарифом на заміну Фонду врегулювання вартісного дисбалансу, передбаченого Законом України «Про засади функціонування ринку електричної енергії». Законопроектом передбачається, що весь обсяг електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії, закуповує гарантований покупець. Витрати гарантованого покупця, пов’язані із такою закупівлею, компенсуються оператором системи передачі. Виконання обов’язків гарантованого покупця покладаються рішенням Кабінету Міністрів України на будь якого/яких учасника/учасників ринку.

Крім цього, законопроектом запроваджується відповідальність виробників за «зеленими» тарифами за небаланси (відхилення фактичних обсягів відпуску електричної енергії від  добових графіків відпуску електричної енергії на наступну добу) та встановлюється особливий порядок їх відшкодування.

Виходячи з досвіду реформування внутрішніх ринків електричної енергії в країнах ЄС, яке тривало понад 10 років, запровадження повномасштабного ринку електричної енергії потребуватиме створення можливості для підготовки та адаптації суб’єктів електроенергетичної галузі до нових умов роботи на ринку електричної енергії, здійснення  організаційних заходів щодо створення нових (реорганізації існуючих) інфраструктурних суб’єктів ринку, запровадження нового програмного та апаратного забезпечення, розробки та прийняття відповідної нормативно-правової бази, проведення тестового режиму функціонування ринку електричної енергії на основі нових правил.

Тому, законопроектом передбачено запровадження певного періоду (до 24 місяців з дати набуття чинності цим Законом), впродовж якого мають бути створені необхідні технічні, організаційні, економічні та нормативно-правові передумови для запровадження та злагодженого функціонування ринку електричної енергії України.

Згідно з Прикінцевими та Перехідними положеннями законопроекту, він має вступити в юридичну силу з дня, наступного за днем офіційного його опублікування (крім окремих положень).

Проект Закону розроблено у тісній співпраці з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Законопроект спрямований на виконання зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та на імплементацію актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики, а саме:

 • Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС;
 • Регламенту (ЄС) 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії та яким скасовується Регламент (ЄС) 1228/2003;
 • Директиви 2005/89/ЄС (англ.) стосовно заходів для забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури.

За прийняття відповідного рішення в цілому проголосували 277 народних депутатів.

Опубліковано у Експертам, Новини | Теґи: , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.