Що таке глибока та всеохоплююча зона вільної торгівлі?

Глибока та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ГВЗВТ) є частиною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та однією з найамбітніших двосторонніх угод, які укладав будь-коли Євросоюз. Положення щодо глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі виписані у 15 главах, 25 додатках та 2 протоколах Угоди про Асоціацію.

ГВЗВТ надасть Україні можливості для модернізації її торговельних відносин та економічного розвитку. Інструментами для цього є відкриття ринків шляхом поступового скасування митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках квот, а також масштабна гармонізація українських законів, норм та стандартів з тими, що діють у ЄС у різних прямо або опосередковано пов’язаних із торгівлею секторах. Це створить умови для гармонізації стандартів України та ЄС у ключових галузях.